dijous, 20 de gener de 2011

Presentació del meu bloc!

Hola a tots i totes!
Els recursos dels quals disposam a partir d'ara a les aules ens donen una gran oportunitat per comunicar-nos fácilment tota comunitat educativa i dotar de sentit el aprenentatge de les llengües. Sovint demanam als nostres alumnes que ens redactin un tipus concret de texte escrit per poder avaluar-lo. Aquest fet no té gaire sentit. El mestre serà l'únic que llegirà dit texte i el nen o la nena no li veu cap sentit comunicatiu i funcional. Si els nens aprenen a penjar al seu bloc o al bloc de l'aula experiències i pensaments propis, sabent que ho llegiran els companys i que li faran comentaris, ja s'esforçarà més perquè els seus textes tenguin claredat, cohesió, bon ús dels signes de puntuació... per així poder comunicar tot el que li agradaria. Sovint ensenyam massa normes d'ortografia, les repetim any rera any, com la dels diftongs i hiats i quan s'han d'accentuar. Consider que si els nens escriuen perque realment volen comunicar-se i, al mateix temps, aprenen a llegir les aportacions dels altres i fer-ne una critica, aprendran a expressar-se millor. A més a més, ja sabem que, a partir de la comunicació entre tots els companys i el/la mestre/a ajudarà cap a una educació en valors i treballarem molts de conceptes com empatia, assertivitat... que també treballam d'una manera poc funcional a l'àrea de ciutadania.
La creació del meu bloc ha tardat tant perquè me pareixia tan interessant treballar a partir dels blocs, que ja he creat una adreça per cada un dels meus alumnes i els he afegit al bloc de l'aula com a seguidors. He trobat la manera de que el compte estigui al meu nom però que es mostri el nom de cada un dels alumnes, així podré utilitzar els comptes altres cursos escolars. He tengut problemes a l'hora d'afegir-los com a seguidors del bloc d'aula. He de modificar la majoria de perfils per tal que apareguin els noms dels alumnes, ja en la majoria hi apareix el meu nom. El meu bloc d'aula és http://cinquesonbasca.blogspot.com.
Fins aviat!