dilluns, 14 de febrer de 2011

PARLAR MITJANÇANT VÍDEO. SON BASCA TV. La predicció metereològica.

INTRODUCCIÓ
Ara els alumnes es convertiran en autèntics reporters. Si a l'activitat de conversar assistíem al naixement de "Son Basca radio", ara assistirem al naixement de "Son Basca TV". Els nens s'han d'imaginar que son els "homes del temps" al nou canal de televisió de Son Basca TV. Hauràn de fer la predicció metereològica de l'endemà. És una activitat interdisciplinar on, sobretot,es treballen les àrees de llengua catalana i medi.
OBJECTIUS
- Entendre el significat dels signes utilitzats en les prediccions metereològiques.
- Sabre interpretar i situar-se en un mapa físic.
- Planificar prèviament un discurs.
- Exposar amb ordenació d'ideas, claredat i bon pronúncia.
CONTINGUTS
- Signes metereològics.
- Claredat d'exposició i ordenació de continguts.
- Mapa físic.
METODOLOGIA
Emprarem un mapa de predicció metereològica que trobarem a AEMET. Comentarem tots els seus signes i significats. Els nens organitzaran el seu discurs durant vint minuts i després en faran l'exposició oral. Aniran assenyalant el mapa per donar suport visual al discurs oral. En cas de no tenir pissarra digital, es podria emprar un mapa físic d'Espanya o les Illes Balears.
En cas de trobar inconvenients en el fet de penjar vídeos al youtube, només gravarem el mapa, i l'alumnat, situat al costat i amb un regle llarg, anirà assenyalant les regions i els signes sense que en surti una imatge d'ell. De fet, així és com jo ho faria. No crec que els pares es negassin al fet de penjar un vídeo dels seus nens al bloc de l'aula, però sí al youtube.
AVALUACIÓ
Després els nens visualitzarien les seves pròpies produccions i les dels companys, assenyalant aspectes positius i negatius. Noltros els podríem guiar en aquestes valoracions suggerint idees.
Es tendrà en compte l'adequació del text oral, la coherència, cohesió, claredat en l'exposició de continguts i la manera de lligar la producció oral amb el suport visual d'imatges i dels gestos.
La idea seria penjar el video al bloc de l'aula i a cada un dels blocs dels distints alumnes, i així potenciar l'avaluació fent comentaris a les entrades dels blocs dels companys.

PODCAST. ENTREVISTES.

PROGRAMACIÓ I DISSENY
L'activitat s'ha dut a terme dins l'àrea de llengua catalana. En aquest cas hem treballat l'entrevista. Ha tengut una durada de quatre sessions. En una primera sessió s'han tractat les característiques pròpies d'una entrevista, remarcant la importància de l'entonació. La segona sessió va consistir en la redacció per escrit de l'entrevista en petit grup i practicar oralment la seva posada en marxa. La tercera sessió va consistir en la gravació pròpiament dita i la darrera sessió en escoltar les gravacions pròpies i dels altres, i analitzar-les conjuntament.
Per donar-li un poc de funcionalitat i contextualització s'han gravat les entrevistes simulant el naixement de Son Basca radio i s'han entrevistat a distints mestres amb distints càrrecs o coordinacions al nostre centre.
REALITZACIÓ
 Els nens han gaudit i han mostrat molta d'emoció. No hi ha hagut cap problema en aconseguir la participació dels altres mestres. A més a més, na Fadwa, en Redouan i en Jawad, nins de procedència marroquí i que estan dins el segon any de l'aula d'acollida, també ho han pogut fer adaptant el nivell.
Aquesta vegada l'activitat ha estat bastant dirigida, i els nens disposaven d'un full amb les preguntes que havien elaborat ells. La idea és que les activitats d'expressió oral siguin cada vegada menys dirigides.
REFLEXIÓ
Els nens s'han espantat un poc quan s'han sentit. Crec que la majoria d'ells no era conscient de la seva entonació. Han vist que no han de quedar aturats i les seves produccions han de tenir molta claredat, cohesió, coherència, bona entonació i bona pronunciació.

Son Basca radio

dimecres, 2 de febrer de 2011

Llegir i comprendre fent mapes conceptuals
En quant a la utilització del bubbl.us, hem tengut problemes a l'hora de registrar-nos. Ens deia que ens havíem registrat correctament, però després ens deia que l'usuari era incorrecte. Hem tornat a demanar les contrassenyes, ens han arribat per e-mail, i tampoc anaven bé. Per tant, no ens ha quedat més remei que exportar la imatge i guardar-la a l'ordenador. Després, me la han enviada per correu electrònic i les he penjades al bloc. Avui horabaixa miraré si esbrino el que ens ha passat.
Hem fet un mapa conceptual, en aquesta primera vegada bastant dirigit, sobra la cigonya, basant-nos en la informació trobada en http://www.xtec.es/aulanet/ud/ciencies/aus/habitat.htm. La realització del mapa conceptual ha estat prou fàcil, els nens han entès ràpidament com utilitzar aquesta aplicació. En la següent adreça podreu veure una entrada que vaig fer al bloc de l'aula per tal que els nens puguin veure el video de com es fan tantes vegades com considerin necessari. També, vaig crear un enllaç amb l'aplicació. L'adreça és http://cinquesonbasca.blogspot.com/2011/01/mapes-conceptuals-que-es-aixo.html

El meu bloc d'aula

Hola companys!
Vos convid a visitar el meu bloc d'aula, en el qual ja tenc enllaçats tots els blocs dels alumnes que hem creat avui. De moment, només ens hem fet seguidors els uns dels altres. Les feines dels alumnes les anavem publicant al bloc d'aula, però a partir d'ara ho faran al seu bloc. Pareix poca cosa, però ha costat molt crear tots els comptes dels infants amb el meu nom però amb el seu nom per mostrar, afegir-hi la foto i donar-los d'alta al blogger. A continuació, els infants han creat el seu propi bloc i s'han fet seguidors.
Podreu veure que he enllaçat el bloc d'aula amb el bloc del centre, on podran enllaçar amb els blocs d'altres aules. També he creat un enllaç amb tots els blocs dels alumnes.
http;//cinquesonbasca.blogspot.com

dimarts, 1 de febrer de 2011

Escoltar amb wordle

Hola companys!
Aquí teniu dos dels resultats de l'aplicació del wordle a l'aula. Els nens amb els seus ultraportàtils i auriculars varen escoltar tantes vegades com volguessin la cançó viu la vida amb mi de Lax'n'busto. La varen escoltar a través del youtube. L'enllaç és el http://www.youtube.com/watch?v=jkbO50p6ydU
Tal vegada em vaig equivocar en el plantejament de l'activitat. La idea era que havien de copiar en un full la majoria de substantius que trobassin, però millor haver començat amb camps semàntics.
Wordle: viu la vida amb mi
Wordle de Zuria

Wordle: Viu la vida amb mi
wordle de n'Alejandra

dijous, 20 de gener de 2011

Presentació del meu bloc!

Hola a tots i totes!
Els recursos dels quals disposam a partir d'ara a les aules ens donen una gran oportunitat per comunicar-nos fácilment tota comunitat educativa i dotar de sentit el aprenentatge de les llengües. Sovint demanam als nostres alumnes que ens redactin un tipus concret de texte escrit per poder avaluar-lo. Aquest fet no té gaire sentit. El mestre serà l'únic que llegirà dit texte i el nen o la nena no li veu cap sentit comunicatiu i funcional. Si els nens aprenen a penjar al seu bloc o al bloc de l'aula experiències i pensaments propis, sabent que ho llegiran els companys i que li faran comentaris, ja s'esforçarà més perquè els seus textes tenguin claredat, cohesió, bon ús dels signes de puntuació... per així poder comunicar tot el que li agradaria. Sovint ensenyam massa normes d'ortografia, les repetim any rera any, com la dels diftongs i hiats i quan s'han d'accentuar. Consider que si els nens escriuen perque realment volen comunicar-se i, al mateix temps, aprenen a llegir les aportacions dels altres i fer-ne una critica, aprendran a expressar-se millor. A més a més, ja sabem que, a partir de la comunicació entre tots els companys i el/la mestre/a ajudarà cap a una educació en valors i treballarem molts de conceptes com empatia, assertivitat... que també treballam d'una manera poc funcional a l'àrea de ciutadania.
La creació del meu bloc ha tardat tant perquè me pareixia tan interessant treballar a partir dels blocs, que ja he creat una adreça per cada un dels meus alumnes i els he afegit al bloc de l'aula com a seguidors. He trobat la manera de que el compte estigui al meu nom però que es mostri el nom de cada un dels alumnes, així podré utilitzar els comptes altres cursos escolars. He tengut problemes a l'hora d'afegir-los com a seguidors del bloc d'aula. He de modificar la majoria de perfils per tal que apareguin els noms dels alumnes, ja en la majoria hi apareix el meu nom. El meu bloc d'aula és http://cinquesonbasca.blogspot.com.
Fins aviat!