dilluns, 14 de febrer de 2011

PARLAR MITJANÇANT VÍDEO. SON BASCA TV. La predicció metereològica.

INTRODUCCIÓ
Ara els alumnes es convertiran en autèntics reporters. Si a l'activitat de conversar assistíem al naixement de "Son Basca radio", ara assistirem al naixement de "Son Basca TV". Els nens s'han d'imaginar que son els "homes del temps" al nou canal de televisió de Son Basca TV. Hauràn de fer la predicció metereològica de l'endemà. És una activitat interdisciplinar on, sobretot,es treballen les àrees de llengua catalana i medi.
OBJECTIUS
- Entendre el significat dels signes utilitzats en les prediccions metereològiques.
- Sabre interpretar i situar-se en un mapa físic.
- Planificar prèviament un discurs.
- Exposar amb ordenació d'ideas, claredat i bon pronúncia.
CONTINGUTS
- Signes metereològics.
- Claredat d'exposició i ordenació de continguts.
- Mapa físic.
METODOLOGIA
Emprarem un mapa de predicció metereològica que trobarem a AEMET. Comentarem tots els seus signes i significats. Els nens organitzaran el seu discurs durant vint minuts i després en faran l'exposició oral. Aniran assenyalant el mapa per donar suport visual al discurs oral. En cas de no tenir pissarra digital, es podria emprar un mapa físic d'Espanya o les Illes Balears.
En cas de trobar inconvenients en el fet de penjar vídeos al youtube, només gravarem el mapa, i l'alumnat, situat al costat i amb un regle llarg, anirà assenyalant les regions i els signes sense que en surti una imatge d'ell. De fet, així és com jo ho faria. No crec que els pares es negassin al fet de penjar un vídeo dels seus nens al bloc de l'aula, però sí al youtube.
AVALUACIÓ
Després els nens visualitzarien les seves pròpies produccions i les dels companys, assenyalant aspectes positius i negatius. Noltros els podríem guiar en aquestes valoracions suggerint idees.
Es tendrà en compte l'adequació del text oral, la coherència, cohesió, claredat en l'exposició de continguts i la manera de lligar la producció oral amb el suport visual d'imatges i dels gestos.
La idea seria penjar el video al bloc de l'aula i a cada un dels blocs dels distints alumnes, i així potenciar l'avaluació fent comentaris a les entrades dels blocs dels companys.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada