dilluns, 14 de febrer de 2011

PODCAST. ENTREVISTES.

PROGRAMACIÓ I DISSENY
L'activitat s'ha dut a terme dins l'àrea de llengua catalana. En aquest cas hem treballat l'entrevista. Ha tengut una durada de quatre sessions. En una primera sessió s'han tractat les característiques pròpies d'una entrevista, remarcant la importància de l'entonació. La segona sessió va consistir en la redacció per escrit de l'entrevista en petit grup i practicar oralment la seva posada en marxa. La tercera sessió va consistir en la gravació pròpiament dita i la darrera sessió en escoltar les gravacions pròpies i dels altres, i analitzar-les conjuntament.
Per donar-li un poc de funcionalitat i contextualització s'han gravat les entrevistes simulant el naixement de Son Basca radio i s'han entrevistat a distints mestres amb distints càrrecs o coordinacions al nostre centre.
REALITZACIÓ
 Els nens han gaudit i han mostrat molta d'emoció. No hi ha hagut cap problema en aconseguir la participació dels altres mestres. A més a més, na Fadwa, en Redouan i en Jawad, nins de procedència marroquí i que estan dins el segon any de l'aula d'acollida, també ho han pogut fer adaptant el nivell.
Aquesta vegada l'activitat ha estat bastant dirigida, i els nens disposaven d'un full amb les preguntes que havien elaborat ells. La idea és que les activitats d'expressió oral siguin cada vegada menys dirigides.
REFLEXIÓ
Els nens s'han espantat un poc quan s'han sentit. Crec que la majoria d'ells no era conscient de la seva entonació. Han vist que no han de quedar aturats i les seves produccions han de tenir molta claredat, cohesió, coherència, bona entonació i bona pronunciació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada